Makrama

Makrama jest sztuką wiązania sznurków, a dla mnie synonimem wolności. Pozwala na wolność w tworzeniu, bez zasad i ograniczeń. Korzysta z natury – bawełna i drewno. Nasuwa na myśl las i dzikość. Pozwala na pomyłki, dzięki którym nierzadko powstaje coś nowego. Pozwala na bycie tylko ze  sobą.

Nazywam się Magda. W pleceniu sznurków odnalazłam cząstkę siebie. Nie tworzę projektów, nigdy nie planuję co ma powstać, każda makrama jest wyjątkowa, a tutaj dzielę się moimi pracami, pomysłami i inspiracjami.